nl

Warmteterugwinning

Fitland doet aan warmteterugwinning.

Waarom warmteterugwinning de slimste manier van energiebesparing is.

De afgelopen jaren is de aandacht voor een duurzaam werkklimaat en duurzame bedrijfsvoering sterk toegenomen. Er zijn twee redenen: het kabinet wil de komende jaren zorgen dat Nederland voldoet aan het klimaatakkoord. Hiervoor moeten maatregelen genomen worden die de CO2-uitstoot reduceren. Bovendien kunnen bedrijven met een goed klkimaatsysteem de energiekosten flink terugbrengen. Maar hoe realiseer je dat? Warmteterugwinning kan het antwoord zijn.

Wat is warmteterugwinning?

Warmteterugwinning is een methode voor hergebruik van warmte uit afvoerlucht en afvoerwater. Deze warmte wordt gebruikt als voorverwarming, bijvoorbeeld voor het voorverwarmen van ventilatielucht of voor warmwaterproductie. Hierbij wordt alleen de warmte uit de afvoerlucht of afvoerwater hergebruikt. De afvoerlucht en het afvoerwater zelf worden naar buiten afgevoerd.

Er zijn systemen waarbij de uitwisseling van warmte en koude direct plaatsvind. Maar vaak wil men de warmte en koude op een ander moment benutten. De warmte en koude moet dan tijdelijk worden opgeslagen. En dan kom je uit bij een aardwarmtesysteem.

Optimaal gebruik van restwarmte 

In de industrie zie je allerlei processen waar warmte vrijkomt. Bijvoorbeeld verhittingsprocessen of machines die warmte produceren. Het is echter zonde om al die warmte verloren te laten gaan, terwijl het gebruikt kan worden om in de winter het kantoor op te warmen.

De restwarmte die vrijkomt wordt bij warmteterugwinning opgeslagen in de aarde met een aardwarmtesysteem.  Hierdoor kunnen bedrijven in de winter restwarmte herbenutten. In de zomer kan de koude benut worden om te koelen.

Dit is een zeer effectieve manier om warmte en koude te hergebruiken en daardoor de energiekosten flink te reduceren.

R&R Systems specialist in warmteterugwinning

R&R Systems houdt zich al ruim 27 jaar bezig met het ontwikkelen, produceren en installeren van duurzame energiesystemen die gebaseerd zijn op warmteterugwinning. De energiesystemen vinden zijn weg in allerlei sectoren: de woningbouwutiliteitagrarische sectorindustrie en de particuliere markt. R&R Systems heeft de kennis en kunde in huis om u op gebied van warmteterugwinning goed te kunnen adviseren. Wij inventariseren op uw bedrijf/woning de mogelijkheden. We kijken goed naar de reststromen van warmte en kijken hoe we deze op een slimme manier kunnen integreren in het proces.

Wilt u ook weten of u met warmteterugwinning energie kunt besparen? Vraag dan om een vrijblijvend adviesgesprek.

 

Interesse in warmteterugwinning?

Wilt u weten hoe dat u met warmteterugwinning het meeste energie kan besparen? Neem dan met ons contact op.

Referenties

met warmteterugwinning