nl

Vernieuwde Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie (SDE++) bijna van start!

In het najaar van 2020 gaat de SDE+ over in de vernieuwde Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie (SDE++). De categorie Zon blijft daarin wel bestaan. De SDE++ is open van dinsdag 24 november, 9.00 uur tot donderdag 17 december, 17.00 uur. Er is een budget van € 5 miljard beschikbaar.

SDE en R&R Systems

Omdat de opwekking van hernieuwbare energie in de SDE++ blijft kunt u met de systemen van R&R Systems subsidie aanvragen voor hernieuwbare elektriciteit of hernieuwbare warmte (zonthermie en aquathermie).

De SDE++

De SDE++ is een verbreding van de voormalige Stimuleringsregeling. Duurzame Energieproductie (SDE+). De overheid wil ervoor zorgen dat de energietransitie in Nederland haalbaar en betaalbaar blijft en daarom stimuleert deze nieuwe regeling vooral CO2-reductie. Met de energiesystemen van R&R kunt u aanzienlijk op energie besparen en zo de uitstoot van CO2 verminderen. Bekijk met ons de mogelijkheden om gebruik te maken van deze subsidieregeling.

Wat is SDE precies?

De Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie is een ministeriële regeling om de productie van schone en duurzame energie te stimuleren. Het is geregeld in het Besluit stimulering duurzame energieproductie en de Algemene uitvoeringsregeling stimulering duurzame energieproductie en voor 2013 de Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2013. De regeling is de opvolger van de Ministeriële regeling Milieukwaliteit Elektriciteitsproductie (MEP). In tegenstelling tot de MEP geeft de SDE ook een vergoeding bij levering van groen gas (opgewerkt biogas) aan het gasnet. De uitvoering wordt gedaan door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Kijk voor meer informatie op: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/sde.

Related Posts

Leave a Reply