nlen

Varkenshouderij

Energiebesparing in de varkenshouderij

Voor de varkenshouderij heeft R&R Systems energieconcepten ontwikkeld die zorgdragen voor een beter milieu en een beter welzijn van het varken.

Terugdringen van de geur- en ammoniakuitstoot en besparen op energie

Het terugdringen van de emissie van ammoniak uit varkensstallen is al jaren een belangrijk onderwerp. Om de Europese doelstelling te behalen heeft onze overheid het Besluit huisvesting opgenomen in de wet- en regelgeving. Dit besluit verplicht het gebruik van emissiereducerende technieken voor alle stallen in de varkenshouderij. Daarbij mag de emissie niet boven een vastgestelde grenswaarde komen. 
R&R Systems B.V. is al vanaf 1993 actief in de varkenshouderij. R&R heeft een systeem ontworpen wat de mest kan koelen en daardoor de geur en ammoniakuitstoot reduceert. Bij dit systeem komt warmte vrij die R&R met behulp van warmtepompen weer kan benutten voor bijvoorbeeld vloerverwarming. Door deze functionaliteit is het systeem niet alleen milieutechnisch maar ook bedrijfseconomisch interessant.

Kijk bij het Koeldek(plus)systeem voor een uitleg van dit systeem.

Het voorkomen van hittestress bij varkens

Steeds meer varkenshouders willen de luchtinlaat van de stal kunnen koelen. Koelen van de inlaatlucht komt niet alleen het milieu en uw portemonnee ten goede. Een koelere lucht verhoogt vooral het welzijn van het varken. Varkens zijn erg gevoelig voor hoge omgevingstemperaturen. Het varken kan niet zweten en warmteverlies door het hijgen kost het varken veel energie wat ten koste gaat van haar prestaties zoals:  groei, vruchtbaarheid, en melkproductie.

R&R Systems heeft een energieconcept ontwikkeld wat op een duurzame wijze de luchtinlaat kan koelen: De Luchtwarmtewisselaar

Energie-winning en energie-opslag

Om nog meer energie te besparen worden er in de varkenshouderij de volgende energieconcepten van R&R Systems toegepast:

“Kijk snel welke energiebesparing voor uw varkenshouderij doorgevoerd kan worden”

Interesse in een energiesysteem?

Wilt u weten hoe dat u in de varkenshouderij de meeste energie kunt besparen? Neem dan met ons contact op.

Gerealiseerde projecten

Onze energieconcepten voor de varkenshouderij: