nl

Van der Meijden-Welvaarts – Winnaar Agrofoodpluim!

Gekoelde mestpan

Het varkensbedrijf van Van der Meijden – Welvaarts is onderscheiden met de Agrofoodpluim van provincie Noord-Brabant.

Na een grote brand in 2013, waarbij vele varkens omkwamen, investeerde Van der Meijden-Welvaarts in een innovatief stalsysteem. Uitgangspunt was het bouwen van de brandveiligste stal van Europa, met oog voor het reduceren van overlast door fijnstof en geur.

In de kraamstal is hiervoor gewerkt met een gekoelde mestpan. In de door R&R Systems en Intercontinental ontwikkelde gekoelde mestpan, wordt mest en urine opgevangen en gekoeld naar 15 graden. De ammoniakreductie van de gekoelde mestpan is 85%. Dat maakt een luchtwasser overbodig. Het systeem heeft een officiële RAV-erkenning. De uitstoot is vastgesteld op 1,27 kilo ammoniak per kraamhok per jaar.

U kunt hier een kijkje nemen in de stal van Van der Meijden Welvaarts.

Related Posts

Leave a Reply