nl

TOjuli en een water/ water warmtepomp

Wat is TOjuli eigenlijk?

We worden geconfronteerd met steeds warmere zomers. Hiermee neemt de noodzaak toe om maatregelen te treffen om het risico op oververhitting bij nieuwbouw woningen te beperken. Nieuwe woningen worden zo energiezuinig mogelijk gebouwd. Daardoor houden ze hun warmte beter vast. Directe zonintreding heeft een grote invloed op oververhitting bij nieuwbouwwoningen wat in de zomer problemen kan opleveren. Hogere binnentemperaturen leiden tot gezondheidsrisico’s en overlast.

Er is een indicator voor verlaging van het risico op oververhitting genaamd: TOjuli (TOjuli). De grenswaarde per 1 januari 2021 voor de TOjuli-indicator is: 1,20. Deze waarde is een indicatiegetal waarmee per oriëntatie van het gebouw inzicht wordt gegeven in het risico op temperatuuroverschrijding in het gebouw. De TOjuli volgt automatisch uit de software van de Energieprestatieberekening volgens de NTA 8800.

 

Voordelen met water/ water warmtepomp

Door een water/ water warmtepomp toe te passen zal de TOjuli indicator op 0 worden gezet omdat het mogelijk is om passief te koelen. Daardoor zijn extra maatregelen niet nodig. Het voordeel van passief koelen via de warmtepomp is dat er energiezuinig zal worden gekoeld.

Related Posts

Leave a Reply