nl

PVT belangrijk voor energietransitie

In een recent door Berenschot geschreven rapport wordt de inzet van PVT panelen voor efficiënter ruimtegebruik en een goede energie-efficiëntie benoemd. Dit is iets dat R & R Systems al geruime tijd wist. Hiervoor is jaren geleden het PowerProfit paneel ontwikkeld dat nu, in doorontwikkelde versie, al op vele daken zorgt voor een betere energie-efficiëntie. Voor meer informatie over het PowerProfit paneel, kijkt u bij onze energieconcepten.

Related Posts