nl

Tag

Varkenshouderij

Gekoelde mestpan

Met de gekoelde mestpan kunt u in de kraamhokken een ammoniakemissie van 1,27 kg NH3 per dierplaats per jaar behalen.

Warmte Koude Opslag

/ / / / / / / /
Een duurzame methode waarbij warmte en/of koude in de bodem wordt opgeslagen. Deze energie kan later benut worden om zaken te verwarmen en te koelen.
PVT zonnepanelen op het dak

Power Profit zonnepanelen

/ / / / / / / /
Een paneel met twee functionaliteiten. Het winnen van elektriciteit via zonne-energie en het winnen van warmte/koude via de warmtewisselaars van R&R.

Koeldek(plus)systeem

/
Drijvende warmtewisselaars die de geur- en ammoniakuitstoot van mest reduceren en tegelijk energie besparen door warmte-terugwinning.

Luchtwarmtewisselaar

/ / /
Een systeem van warmtewisselaars die de warmte uit (ventilatie)lucht of afvallucht terug kan winnen.

Conditioneren inlaatlucht

Door een luchtwarmtewisselaar te combineren met een warmte-koude bron in de bodem is het mogelijk om de binnenkomende stallucht te conditioneren.

Buizenwisselaar

/ / /
Om de warmte van twee waterstromen onafhankelijk van elkaar uit te wisselen.

Comfort vloer

Op een zeer efficiënte en energiezuinige manier het welzijn en het technische resultaat van dieren verbeteren.
1 2