nl

Tag

Tuinbouw

Champignonbedkoeling

Een systeem voor in de champignonteelt waardoor myceliumdraden sneller door de dekaarde groeien en energiekosten bespaard worden.

Warmte Koude Opslag

/ / / / / / / /
Een duurzame methode waarbij warmte en/of koude in de bodem wordt opgeslagen. Deze energie kan later benut worden om zaken te verwarmen en te koelen.

Rootco

Een systeem van warmtewisselaars voor in de glastuinbouw om de worteldruk te optimaliseren en tevens energie te besparen.

Power Profit zonnepanelen

/ / / / / / / /
Een paneel met twee functionaliteiten. Het winnen van elektriciteit via zonne-energie en het winnen van warmte/koude via de warmtewisselaars van R&R.
PVT zonnepanelen op het dak

Buizenwisselaar

/ / /
Om de warmte van twee waterstromen onafhankelijk van elkaar uit te wisselen.

Energycollector

/ / / / / / / /
Een systeem van zwarte warmtewisselaars op het dak om zonnewarmte en omgevingswarmte te winnen.