nl

Tag

Pluimveehouderij

Warmte Koude Opslag

/ / / / / / / /
Een duurzame methode waarbij warmte en/of koude in de bodem wordt opgeslagen. Deze energie kan later benut worden om zaken te verwarmen en te koelen.

Power Profit zonnepanelen

/ / / / / / / /
Een paneel met twee functionaliteiten. Het winnen van elektriciteit via zonne-energie en het winnen van warmte/koude via de warmtewisselaars van R&R.

Luchtwarmtewisselaar

/ / /
Een systeem van warmtewisselaars die de warmte uit (ventilatie)lucht of afvallucht terug kan winnen.

Kombideksysteem

Een vloerverwarmingssysteem voor vleeskuikenstallen dat energie bespaart en het welzijn van de kippen verbetert.

Buizenwisselaar

/ / /
Om de warmte van twee waterstromen onafhankelijk van elkaar uit te wisselen.

Energycollector

/ / / / / / / /
Een systeem van zwarte warmtewisselaars op het dak om zonnewarmte en omgevingswarmte te winnen.