nl

Category

Energieconcept

Gekoelde mestpan

Met de gekoelde mestpan kunt u in de kraamhokken een ammoniakemissie van 1,27 kg NH3 per dierplaats per jaar behalen.

E-Combi Box

/ /
Een kast met alle aansluitingen voor energiesystemen voor een energieneutrale woning. Alles plug-and-play.
E-Combi box

Champignonbedkoeling

Een systeem voor in de champignonteelt waardoor myceliumdraden sneller door de dekaarde groeien en energiekosten bespaard worden.

Warmte Koude Opslag

/ / / / / / / /
Een duurzame methode waarbij warmte en/of koude in de bodem wordt opgeslagen. Deze energie kan later benut worden om zaken te verwarmen en te koelen.

Rootco

Een systeem van warmtewisselaars voor in de glastuinbouw om de worteldruk te optimaliseren en tevens energie te besparen.

Power Profit zonnepanelen

/ / / / / / / /
Een paneel met twee functionaliteiten. Het winnen van elektriciteit via zonne-energie en het winnen van warmte/koude via de warmtewisselaars van R&R.
PVT zonnepanelen op het dak

Hecofloor

/ / / /
Een vloerverwarmingssysteem met warmtewisselaars van R&R Systems. Door het grote uitwisselingsoppervlak behaalt dit systeem een hoog rendement.

Koeldek(plus)systeem

/
Drijvende warmtewisselaars die de geur- en ammoniakuitstoot van mest reduceren en tegelijk energie besparen door warmte-terugwinning.
1 2