nlen

Warmte Koude Opslag

Aardwarmtesysteem

Warmte Koude Opslag

Warmte Koude Opslag (WKO) is een duurzame methode om energie in de vorm van warmte of koude in de bodem op te slaan. De techniek wordt gebruikt om gebouwen, woningen, kassen en processen te verwarmen en te koelen. Deze methode leidt tot een aanzienlijke energiebesparing en vermindering van CO2-uitstoot.

R&R Systems levert twee soorten bodemenergiesystemen: open bronsystemen en gesloten bronsystemen.

Open bronsysteem

Bij een open bronsysteem wordt koud grondwater uit de grond onttrokken en na opwarmen weer in de bodem geïnfiltreerd (tijdens verwarmen verloopt het proces andersom). Open bronsystemen zijn vergunningsplichtig vanaf 10 m3/h op grond van de Waterwet. Deze vergunning moet bij de provincie (Gedeputeerde Staten) worden aangevraagd.

Gesloten bronsysteem

Bij een gesloten bronsysteem wordt een vloeistof (mengsel van water met glycol) in de warmtewisselaars van R&R Systems door de bodem geleid. De vloeistof komt niet direct in contact met grondwater. Er is geen sprake van actieve verplaatsing van grondwater door het systeem. Voor gesloten bronnen < 70 kW geldt een meldingsplicht. Voor gesloten bronnen > 70 kW is een vergunning nodig. Deze OBM is een eenvoudige vergunning en kan via de gemeente worden aangevraagd.

R&R Systems heeft bij een gesloten bron de volgende uitvoeringen/ontwerpen:

Verticale Warmtewisselaarsysteem:
Het verticale Bodemwarmtewisselaarsysteem bestaat uit één of meerdere bodemcollectoren. Een boorwagen boort ‘gaten’ in de grond waarin de warmtewisselaars van R&R Systems worden ingebracht.

Horizontale Warmtewisselaarsysteem:
Een horizontale Bodemwarmtewisselaarsysteem bestaat ook uit één of meerdere bodemcollectoren. Hierbij wordt de grond afgegraven tot circa 1,5 meter diep, dan worden de warmtewisselaars van R&R Systems er in gelegd en wordt er weer grond overheen gestort.

Heipalen:
In geprefabriceerde betonnen palen zijn van te voren de warmtewisselaars van R&R aangebracht. Deze palen dienen als energieheipaal maar ook als bodem warmtewisselaar.

Waarom een Warmte Koude Opslagsystemen van R&R Systems ?

Onze warmtewisselaars hebben een hoog rendement
In de Warmte Koude Opslagsystemen van R&R Systems zijn de zelf ontworpen warmtewisselaars van R&R geïntegreerd. Deze warmtewisselaars hebben een groot warmte uitwisselingsoppervlak en daardoor een hoog rendement. Hierdoor zijn minder boringen noodzakelijk.

Onze systemen zijn thermisch in balans en besparen daardoor meer energie
Als de warmtevraag groter of kleiner is dan de koudevraag dan wordt het systeem uitgebreid met het Energydak of de Energycollector. Deze systemen winnen warmte of koude via de temperatuur op het dak en kunnen zo de bron thermisch in balans houden. Dit heeft twee voordelen. Het rendement van het Warmte Koude opslagsysteem gaat omhoog en tevens blijft de temperatuur van de bodem op peil. Dit is beter voor het milieu.

We weten waar we over praten
R&R Systems heeft al 15 jaar ervaring met de technologie van Warmte-Koude opslag. We hebben veel technische en thermische kennis in huis en weten wat we van (warmtepompen) installaties mogen verwachten. Wij bekijken uw situatie en komen met een maatwerkadvies Warmte- Koude opslag  waarin staat welk WKO-systeem voor u het hoogste rendement oplevert en met welke energieconcepten dit het best aangevuld kan worden. Een doordachte totaaloplossing voor uw energiebesparing met een realistische terugverdientijd.

Één partij voor al uw energiezaken en energieconcepten
R&R Systems helpt en adviseert bij het totale proces van de de keuze van een energiesysteem tot en met de oplevering en implementatie van één van onze energieconcepten. R&R Systems heeft alle kennis zelf in huis. Wij berekenen, ontwerpen, adviseren, installeren en onderhouden duurzame energiesystemen. Ook ondersteunen wij u voor de benodigde vergunning. U heeft dus slechts met één partij te maken. R&R Systems neemt de verantwoordelijkheid voor het complete project op zich, wat natuurlijk belangrijke financiële en planningstechnische zekerheid geeft.

Interesse in Warmte Koude opslag?

Wilt u weten hoe Warmte Koude opslag voor uw bedrijf of bouwproject het meeste energie kan besparen? Neem dan met ons contact op.

Referenties

met warmte koude opslag

Interesse in Warmte Koude opslag?

Wilt u weten hoe Warmte Koude opslag voor uw bedrijf of bouwproject het meeste energie kan besparen? Neem dan met ons contact op.