nl

Varkensbedrijf Dirks Loon op Zand

Varkensbedrijf Dirks Loon op Zand

Varkenshouder Twan Dirks uit Loon op Zand heeft een zéér bijzondere zeugenstal gebouwd. Het aanzicht van de stal is een afgeleide van de leerlooierij fabrieken die in de tijd van de industrialisatie veelvuldig aanwezig waren in Loon op Zand. 
De stal voldoet volledig aan de Maatlat Duurzame Veehouderij. Er wordt gebruik gemaakt van zonne-energie, warmteterugwinning uit stallucht, een luchtwasser en er is volop daglicht voor de varkens.

Waarom warmte terug winnen?

Twan Dirks is een varkenshouder die altijd op zoek is naar verbeterpunten. Op zijn bedrijf vinden regelmatig onderzoeken plaats. Zo heeft hij met hulp van een gepensioneerde ingenieur van Philips de energiestromen in zijn varkensstal laten onderzoeken. Uit dit onderzoek bleek dat de varkens zelf 160 kilowatt aan warmte produceren, tewijl het opgesteld vermogen aan kachels 120 kilowatt was. Toen hij dit zag wist hij wat hem te doen stond: een systeem zoeken wat de warmte van de dieren terug kan winnen. Twan Dirks: “Ik vond de warmtewisselaars van R&R Systems het meest degelijk, daarom heb ik met hun zaken gedaan”.

Het luchtwarmtewisselaarsysteem bij Dirks heeft twee functies:

Het terugwinnen van warmte

In de zeugenstal is een grote warmtewisselaar geplaatst van 3 x 10 meter. Zie onderstaande foto.

Aan deze zijde gaat de lucht van het centraal afzuigkanaal door de luchtwarmtewisselaar.

Hier komt de lucht uit de luchtwarmtewisselaar.

Vanaf hier gaat de lucht via de ventilatoren naar de luchtwasser. Omdat de luchtwarmtewisselaar al een groot gedeelte van het stof en de ammoniak uit de lucht haalt, gaat het rendement van de luchtwasser omhoog.  

De warmte van de luchtwarmtewisselaar gaat naar deze warmtepomp die de energie vervolgens upgrade naar de gewenste warmte voor de verwarming van de luchtinlaat en de verwarming van de stal en het woonhuis.

Het warmte-terug-winningssysteem verbruikt alleen stroom, wat weer voor een groot gedeelte door de zonnepanelen wordt opgewekt. Alleen bij erg strenge winters wordt er nog wat gas verbruikt. Hierdoor is het bedrijf bijna energieneutraal.

De tweede functie is het voorverwarmen van de binnenkomende lucht

Een speerpunt van dit bedrijf is de gezondheid van de varkens. Al vanaf 2009 zijn de varkens op dit bedrijf antibiotica vrij en is er geen MRSA aanwezig. Varkenshouder Dirks doet er dan ook alles aan om de gezondheid van zijn dieren hoog te houden. Daarom heeft hij ook luchtwarmtewisselaars voor de diverse luchtinlaatsystemen geplaatst. Zie bijgaande foto’s.

Deze wisselaars warmen de binnenkomende lucht op met warmte van de uitgaande lucht. Hierdoor zitten de varkens niet meer in de tocht en is de varkenshouder minder energie kwijt aan het opwarmen van de afdelingen. Door de opwarming van de binnenkomende lucht krijg je een veel constanter stalklimaat wat ten goede komt aan de gezondheid van de dieren.

Toegepast systeem van R&R Systems:

<< Terug naar het overzicht

Wilt u ook energie besparen?

Neem dan nog vandaag contact op met R&R Systems om uw situatie te bespreken.