nlen

Rootco

Rootco

Het Rootco systeem maakt het mogelijk om naast de huidige systemen voor klimaatbeheersing nog beter de teelt aan te sturen voor een optimale fotosynthese. Door de substraattemperatuur en het bovengrondse klimaat op elkaar af te stemmen, wordt de worteldruk optimaal gereguleerd, zodat een aanzienlijke productieverhoging en kwaliteitsverbetering gerealiseerd worden.

In de glastuinbouw wordt op het gebied van klimaatbeheersing in de kas bovengronds van alles geregeld. Echter wordt hierbij nog onvoldoende het klimaat van het substraat gestuurd. De werking van het Rootco systeem is gebaseerd op het optimaal sturen van het fysiologisch proces rondom de worteldruk. Een teveel aan worteldruk ontstaat wanneer de verdamping achterblijft bij de vochtaanvoer vanuit de wortels. Dit is het geval wanneer de substraattemperatuur te hoog is ten opzichte van de gewastemperatuur. HetRootco systeem stuurt de wortelactiviteit optimaal aan, door middel van laagwaardige koude en laagwaardige warmte vanuit de warmtewisselaars die direct bij het substraat liggen. Met het Rootco systeem wordt de teeltproductie hierdoor met 10% verhoogd.

Voordelen Rootco

  • Door optimale worteldruk 10% hogere teeltopbrengst;
  • Betere kwaliteit van de teelt;
  • Er kan met relatief lage temperatuur verwarmd worden;
  • Er kan met relatief hoge temperatuur gekoeld worden;
  • Besparing op energiekosten;
  • Het systeem kan onder of in het substraat liggen of in teeltvloeren geïntegreerd worden;
  • Op de investering is de Energie Investerings Aftrek van toepassing.

Het Rootco systeem kan gecombineerd worden met energiebesparende systemen zoals een warmtepomp en een Warmte Koude Opslagsysteem (WKO-systeem). Dit maakt het tot een energie-efficiënt en energiebesparend systeem voor duurzame energie.

Extra voordelen Rootco i.c.m. warmtepomp en of WKO-systeem

  • Hoge energie-efficiëntie: 1 kW/h elektra geeft 4 kW/th koude en 5 kW/th warmte;
  • De warmte en koude uit het systeem kan voor andere doeleinden benut worden (op temperatuur brengen van het substraat of kasverwarming).

Interesse in een Rootco-systeem?

Wilt u weten hoe het Rootco systeem voor uw bedrijf of woning het meeste energie kan besparen?  Neem dan met ons contact op.

Interesse in een Rootco-systeem?

Wilt u weten hoe het Rootco systeem voor uw bedrijf of woning het meeste energie kan besparen?  Neem dan met ons contact op.

Referenties

met Rootco-systeem