nl

Maatschap Van den Elsen

Maatschap Van den Elsen

Een kraamhok waar de zeug los bij de biggen kan lopen.

Gert-Jan van den Elsen is een voorstander om de zeug los bij de biggen te laten lopen. Maar hoe voorkom je dat de zeug op de biggen gaat liggen? Dat is nog niet zo eenvoudig. Maar Gert-Jan ging met proefbedrijf Sterksel en 13 andere varkenshouders de uitdaging aan. Er werden drie soorten hokinrichtingen bedacht ,waarvan één versie werd uitgetest in de oude zeugenstal van Gert-Jan van den Elsen. De bevinden waren goed en omdat de oude stal niet meer aan alle eisen voldeed, besloot Gert-Jan om een nieuwe zeugenstal te bouwen met daarin de nieuwe ProDromi-kraamhokken. Om energie te besparen heeft hij een Koeldek(plus)systeem van R&R Systems laten installeren.

Een “couveuse” voor de biggen

Aan het ProDromi-kraamhok zit een aparte biggenruimte waar de biggen zelf in en uit kunnen lopen. Door de afgesloten biggenruimte is er geen tocht en dankzij de verwarming (via wanden en vloer) is het lekker warm. De biggen liggen op deze wijze in een comfortabel nestje. Bij de zeug kan het ventilatieniveau omhoog, zodat de zeug het niet te warm krijgt en de voeropname op pijl blijft.

Melk-rondpompsysteem

Het aantal biggen per zeug is de laatste jaren gestegen tot bijna 14 per zeug. Tegelijkertijd zijn de moederzeugen nauwelijks meer melk gaan produceren. Door de biggen bij te voeren voorkomt Van den Elsen dat de biggen voedsel te kort hebben en dat de zwakke biggen achterblijven. De bijvoedering gaat met een cup in het kraamhok waar de biggen middels een nippel extra melk kunnen drinken.

Niet afhankelijk van gas

Gert-Jan van den Elsen heeft gekozen voor een warmtepompsysteem van R&R Systems: het Koeldek(plus)systeem. Gert-Jan legt uit: “Het is best prijzig om een warmtepomp-systeem aan te schaffen, maar het voordeel van zo’n systeem is dat het alleen elektriciteit verbruikt. Als ik straks zonnepanelen installeer, kan ik zelf de benodigde elektriciteit opwekken, met gas blijf ik afhankelijk van een energieaanbieder”.

Werking koeldek(plus)systeem

In de mestput liggen lamellen waar een vloeistof doorheen stroomt die de warmte uit de mest opneemt. Door de verlaging van de temperatuur wordt de geur- en ammoniakuitstoot gereduceerd. De opgenomen warmte gaat naar een warmtepomp die de warmte weer opwaardeert tot een gewenste eindtemperatuur.

Deze warmte wordt benut voor:

  • Vloerverwarming van de nieuwe stal;
  • Het verwarmen van de biggenruimtes;
  • Het verwarmen van de biggenmelk (melk-rondpompsysteem);
  • Het voorverwarmen van het reinigingswater voor het melk-rondpompsysteem;
  • Het verwarmen van het tap-water;
  • Het verwarmen van de oude biggenstal.

Meten is weten

R&R Systems heeft een aparte elektriciteitsmeter geïnstalleerd naast de warmtepomp. Op deze wijze kan Van den Elsen nauwgezet het elektriciteitsverbruik in de gaten houden. Zo heeft hij inzicht in de stookkosten ten opzichte van gas.

Toegepast energieconcept van R&R Systems:

<< Terug naar het overzicht

Wilt u ook energie besparen?

Neem dan nog vandaag contact op met R&R Systems om uw situatie te bespreken.