nlen

Koeldek(plus)systeem

Koeldek(plus)systeem

Het Koeldek(plus)systeem verlaagt de temperatuur van de mest waardoor de geur- en ammoniakuitstoot gereduceerd wordt. De warmte die vrijkomst bij dit proces kan weer gebruikt worden voor andere toepassingen.  Het Koeldek(plus)systeem heeft zich in de praktijk ruimschoots bewezen. R&R Systems heeft dit energiesysteem al bij  zo’n 800 projecten toegepast. Een duurzaam systeem dat goed is voor het milieu en energiekosten bespaart.

Reductie geur- en ammoniakuitstoot

De mest wordt gekoeld door een drijvende warmtewisselaar waardoor koud grondwater stroomt. Hierdoor zal de bovenste mestlaag afkoelen tot onder de 15°C. Het koude grondwater van 10°C wordt gemiddeld 2 graden opgewarmd en dan weer teruggepompt in de grond. Doordat de mest afkoelt, wordt de geur- en  ammoniakuitstoot gereduceerd. Het Koeldek(plus)systeem voldoet aan de eisen uit het “Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij”.

Besparen op energiekosten

Het systeem koelt de mest door middel van een warmtepomp. De onttrokken warmte uit de mest kan met dezelfde warmtepomp omgezet worden naar hoogwaardige warmte van 45°C die gebruikt kan worden voor o.a. verwarming.  Economisch is dit zeer interessant omdat u hiermee veel energiekosten kunt besparen.

Voordelen Koeldek(plus)systeem:

  • Toepasbaar in diverse agrarische bedrijven zoals de varkenshouderij, dekalverhouderij en de visteelt;
  • Verlaging geur-, NH3 en CO2 uitstoot;
  • Er wordt veel energie bespaard en daardoor verdiend het systeem zich snel terug;
  • Gemakkelijk toe te passen in bestaande stallen als nieuwbouw;
  • De installatie is uit modules opgebouwd en daardoor ook geschikt voor zelfbouwers;
  • Voor dit systeem bestaan subsidieregelingen;
  • Lange levensduur en minimaal onderhoud;
  • Behoort tot de best beschikbare technieken en voldoet aan voorwaarden Besluit Huisvesting.

Interesse in een Koeldek(plus)systeem?

Wilt u weten hoe onze Koeldek(plus)systeem voor uw agrarisch bedrijf het meeste energie kan besparen? Neem dan met ons contact op.

Interesse in een Koeldek(plus)systeem?

Wilt u weten hoe onze Koeldek(plus)systeem voor uw agrarisch bedrijf het meeste energie kan besparen? Neem dan met ons contact op.

Referenties

Koeldek(plus)systeem