nl

Interart Beeldentuin & Galerie

Interart Beeldentuin & Galerie

Nabij kasteel Heeswijk-Dinther ligt de prachtige beeldentuin van Astrid en Dick Rakhorst. In deze beeldentuin gaat het niet om provocaties of wakker schudden, maar om een schoonheidsbeleving. De beelden staan in een prachtige compositie met de natuur. Familie Rakhorst vindt het van groot belang om respectvol met de natuur om te gaan en doet er alles aan om deze leefwereld te behouden.

Eerste duurzame galerie van Nederland

Deze gedachte is ook meegenomen bij de bouw van de galerie. Alles is duurzaam en zelfvoorzienend gemaakt, waardoor de galerie geen beslag legt op de natuur. De galerie is gebouwd via de houtskeletbouw methode, de ramen zijn van dubbelglas, het afvalwater wordt gezuiverd met een helofytenfilter en er wordt gebruik gemaakt van de meest moderne LED-verlichting. Ook is er veel aandacht besteed aan energie. Hiervoor heeft Interart een beroep gedaan op R&R Systems.

Zonne-panelen voor energiewinning

Op het dak van de galerie liggen Power Profit Zonnepanelen. Deze panelen winnen niet alleen stroom, maar ook warmte/koude via de warmtewisselaars die in de panelen zijn geïntegreerd. Bijkomend voordeel is dat de zonnepanelen minder warm worden en daardoor een hoger rendement behalen. Ook heeft Interart Sedem tussen de zonnepanelen geplant voor een verkoelend effect.

Hecofloor voor energiebesparing

In de vloer van de galerie liggen de warmtewisselaars van R&R: de Hecofloor. Doordat deze warmtewisselaars erg goed warmte en koude kunnen uitwisselen is er maar een klein temperatuurverschil nodig om de galerie te verwarmen of te koelen. Dit bespaart veel energie.

Warmte Koude Opslagsysteem voor energieopslag

Een warmtepompsysteem zorgt voor het koelen of verwarmen van de galerie, de woonboerderij en het kantoor. Een warmtepomp in combinatie met een gesloten bronsysteem regelen de temperatuur van de ruimten. In de bodem wordt warmte/koude opgeslagen om deze op andere momenten te kunnen benutten. Ook is er in de vijver een warmtewisselaar geplaatst om de warmte van het vijverwater te benutten voor het verwarmen van de gebouwen. 

Draadloze apparatuur zorgt ervoor dat de fontein uit gaat als er geen bezoekers in de buurt zijn.

Energiebeheer als hobby

Dick Rakhorst vindt duurzaamheid zo belangrijk dat energiebeheer voor hem een “tweede hobby” is geworden. Op zijn I-pad kan hij het energieverbruik nauwlettend in de gaten houden. Ook heeft hij zich aangesloten bij de Bernhezer Energie Coöperatie (BECO) om met anderen over energie van gedachten te wisselen. Interart is energieneutraal, maar toch blijft Dick bijsturen om het meest optimale energierendement te behalen. Een mooi voorbeeld is dat Dick bijvoorbeeld voor zijn vervoer gebruik maakt van een elektrische auto die weer opgeladen wordt met de zonne-energie van het dak.  

<< Terug naar het overzicht

Wilt u ook energie besparen?

Neem dan nog vandaag contact op met R&R Systems om uw situatie te bespreken.