nlen

Champignonbedkoeling

Champignonbedkoeling

De Champignonbedkoeling is een systeem waarbij warmtewisselaars direct onder de compostlaag worden geplaatst. Aan het begin van de teeltperiode koelen de warmtewisselaars de compost direkt vanaf de teeltbedbodem, waardoor de luchttemperatuur in de teeltcel hoger kan blijven dan zonder bedkoeling. Hierdoor groeien de myceliumdraden sneller in de afdekaarde en wordt de teeltduur verkort.  Aan het eind van de teeltperiode kan de compost met de warmtewisselaars verwarmd worden zodat de activiteit toeneemt.

Versnelling van de champignonteelt

Mycelium groeit optimaal bij 25ºC. Door de eigen activiteit van de compost en door het bijvoeden van de compost, wordt de compost warmer dan 25°C. Champignontelers corrigeren dit door de temperatuur van de cellucht naar beneden te brengen tot 18°C. Dit is echter niet optimaal want mycelium groeit beter als de cellucht rond de 22°C is. Met de champignonbedkoeling wordt de temperatuur van de compostlaag direct gestuurd, zodat de temperatuur van de cellucht hoger kan zijn. Hierdoor groeien de myceliumdraden sneller door de dekaarde en wordt de champignonteelt met enkele dagen versneld.

Voordelen Champignonbedkoeling

 • Snelle ingroei van het mycelium door de dekaarde;
 • Versnelling van de teelt met enkele dagen (1ste vlucht start oogst op 13e/14e dag);
 • Cac-ing materiaal slaat sneller en gelijkmatiger aan;
 • Ook bij actieve compost sterk mycelium in de dekaarde;
 • Minder kans op oververhitting compost door betere beheersing van composttemperaturen;
 • Vierwekenschema goed mogelijk;
 • Geen plukdag missen van de tweede vlucht;
 • Meer spreiding in de vluchten voor plukbedrijven;
 • Betere beheersing werkprocessen voor snijbedrijven;
 • Energiebesparing door direct te koelen (25%) en te verwarmen (15%);
 • Energiebesparing op bevochtiging door betere beheersing compost;
 • Energiebesparing bij doodstomen;
 • Terugverdientijd 3 tot 6 jaar;
 • Eenvoudig systeem ook gemakkelijk te installeren in bestaande kwekerijen.

 

Interesse in de Champignonbedkoeling?

Wilt u weten hoe de Champignonbedkoeling voor uw champignonkwekerij het meeste energie kunt besparen? Neem dan met ons contact op.

Interesse in de Champignonbedkoeling?

Wilt u weten hoe de Champignonbedkoeling voor uw champignonkwekerij het meeste energie kunt besparen? Neem dan met ons contact op.