nl

Beerenbos van Acht Varkenshouderij

Beersenbos van Acht Varkenshouderij

In 2008 besloten de broers van Acht, beide varkenshouder, om op één locatie zeugen en op de andere locatie gespeende biggen én vleesvarkenste te gaan houden. Door de gespeende biggen van het zeugenbedrijf te halen, haal je de ziektekiemen weg en zet je een grote stap richting diergezondheid. Bij het vleesvarkensbedrijf, wat gerund wordt door Jos van Acht, wordt gestreeft om met zo min mogelijk arbeid een maximale productie te halen. Zo koos Jos van Acht voor een luchtwarmtewisselaar met warmte en koude opslag van R&R Systems om het klimaat in de stal te conditioneren. 

Werking van het systeem

In de zomer wordt de warmte, die onttrokken wordt via de luchtwarmtewisselaar, opgeslagen in de bodem. Hiervoor is een bron gemaakt vóór de stal. Dit warme water (15-17ºC) wordt dan in de winter gebruikt voor het opwarmen van de inkomende stallucht. Het afgekoelde water wordt vervolgens opgeslagen in een koudwaterbron die gemaakt is achter de stal.  De waterbronnen liggen op 40 meter diepte. Het bijzondere aan een warmte-koude opslagsysteem is dat de grond het water erg goed op temperatuur weet te houden. Door de minimale stroming in de ondergrondse waterlagen verliest het water slechts een paar graden van haar temperatuur en blijft 90 procent van de energie bewaard. 

Geen zomerdip meer

Doordat de inkomende lucht in de zomer veel koeler is, met een lage luchtvochtigheidsgraad, heeft Jos van Acht geen problemen met hittestress. Zelfs bij 36ºC buitentemperatuur kunnen de voertijden hetzelfde blijven, geeft hij de varkens evenveel voer en levert hij volgens een vast schema zijn geplande hoeveelheid dieren af. Voor Jos een groot gemak, want zo kan hij het strakke arbeidsschema het hele jaar door aanhouden. 

Grafiek: Blauwe lijn is temperatuur in de stal. Rode lijn is buitentemperatuur (zomer).

Geen tocht in de stal

Een ander voordeel van luchtconditionering is het ‘wegfilteren’ van de soms enorme verschillen in dag- en nachttemperatuur, met name aan het begin en het eind van de zomer. Dan kan het overdag vrij warm worden, terwijl het ‘s-nachts erg koud is. In een reguliere stal draaien de ventilatoren lang om de warmte uit de stal te krijgen en trekken dan relatief veel koude lucht naar binnen, waardoor er tocht ontstaat. Met dit systeem is de binnenkomende lucht veel constanter (tussen de 10 en de 18ºC) en is tocht verleden tijd. 

Gezond stalklimaat

In de winterperiode is het voor reguliere bedrijven altijd een balans zoeken tussen weinig ventileren mét een bedompt stalklimaat of hoge stookkosten. Met het systeem van R&R is de binnenkomende lucht altijd 8-10ºC en kan er gewoon geventileerd worden. De vloerverwarming wordt slechts 3 dagen per ronde opgestart. Hiermee bespaart Jos veel op zijn energiekosten. Jos: “Aan het besparen van energiekosten hecht ik op zich nog niet ze veel waarde. Ik vind het veel belangrijker dat ik nu een gezond stalklimaat heb met niet te veel ammoniak en vocht. Dat is beter voor mijn varkens en ook voor mij”.

Minder bouwkosten 

Bijkomend voordeel is dat er in deze stal 1/3 minder geventileerd hoeft te worden (40 kuub) t.o.v.reguliere stallen (60 kuub). Dit heeft weer als gevolg dat er volstaan kan worden met een kleiner ventilatiesysteem: kleinere kokers, minder ventilatoren, minder groot centraal afzuigsysteem en een kleinere luchtwasser. Hiermee heeft Jos op zijn bouwkosten bespaard.

Toegepaste energieconcepten van R&R Systems:

<< Terug naar het overzicht

Wilt u ook energie besparen?

Neem dan nog vandaag contact op met R&R Systems om uw situatie te bespreken.