nl

Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden

Koop en verkoop:

R&R Systems is lid van Techniek Nederland en hanteert de door Techniek Nederland opgestelde Algemene Voorwaarden.

Algemene Voorwaarden voor Installatiewerk voor Consumenten (AVIC) 2016

Algemene Leveringsvoorwaarden Installerende Bedrijven (ALIB) 2007