nl

Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden

Koop en verkoop:

Hieronder vindt u de voorwaarden die van toepassing zijn op alle aanbiedingen, op alle overeenkomsten tot het verrichten van werkzaamheden en op alle overeenkomsten van koop en verkoop van R&R Systems Holding B.V., R&R Systems B.V., R&R Duurzaam B.V. en R&R Energy Systems B.V., alle gevestigd te Gemert.

Algemene_voorwaarden_20110704

Onderaanneming:

Hieronder vindt u de voorwaarden die van toepassing zijn op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van onderaanneming tussen de hoofdaannemer R&R Systems Holding B.V., R&R Systems B.V., R&R Duurzaam B.V. en R&R Energy Systems B.V., allen gevestigd te Gemert.

Algemene_voorwaarden_voor_onderaanneming_20110704