nlen

Energieconcepten

Gekoelde mestpan

Met de gekoelde mestpan kunt u in de kraamhokken een ammoniakemissie van 1,27 kg NH3 per dierplaats per jaar behalen.
E-Combi box

E-Combi Box

Een kast met alle aansluitingen voor energiesystemen voor een energieneutrale woning. Alles plug-and-play.

Champignonbedkoeling

Een systeem voor in de champignonteelt waardoor myceliumdraden sneller door de dekaarde groeien en energiekosten bespaard worden.

Warmte Koude Opslag

Een duurzame methode waarbij warmte en/of koude in de bodem wordt opgeslagen. Deze energie kan later benut worden om zaken te verwarmen en te koelen.

Rootco

Een systeem van warmtewisselaars voor in de glastuinbouw om de worteldruk te optimaliseren en tevens energie te besparen.
PVT zonnepanelen op het dak

Power Profit zonnepanelen

Een paneel met twee functionaliteiten. Het winnen van elektriciteit via zonne-energie en het winnen van warmte/koude via de warmtewisselaars van R&R.

Hecofloor

Een vloerverwarmingssysteem met warmtewisselaars van R&R Systems. Door het grote uitwisselingsoppervlak behaalt dit systeem een hoog rendement.

Koeldek(plus)systeem

Drijvende warmtewisselaars die de geur- en ammoniakuitstoot van mest reduceren en tegelijk energie besparen door warmte-terugwinning.

Luchtwarmtewisselaar

Een systeem van warmtewisselaars die de warmte uit (ventilatie)lucht of afvallucht terug kan winnen.

Conditioneren inlaatlucht

Door een luchtwarmtewisselaar te combineren met een warmte-koude bron in de bodem is het mogelijk om de binnenkomende stallucht te conditioneren.

Kombideksysteem

Een vloerverwarmingssysteem voor vleeskuikenstallen dat energie bespaart en het welzijn van de kippen verbetert.

Buizenwisselaar

Om de warmte van twee waterstromen onafhankelijk van elkaar uit te wisselen.

Comfort vloer

Op een zeer efficiënte en energiezuinige manier het welzijn en het technische resultaat van dieren verbeteren.

Energycollector

Een systeem van zwarte warmtewisselaars op het dak om zonnewarmte en omgevingswarmte te winnen.