nl

Aardwarmtesysteem

Aardwarmtesysteem

Aardwarmtesysteem

Een aardwarmtesysteem is een duurzame methode om energie in de vorm van warmte of koude in de bodem op te slaan. De techniek wordt gebruikt om gebouwen, woningen, kassen en processen te verwarmen en te koelen. Deze methode leidt tot een aanzienlijke energiebesparing en vermindering van CO2-uitstoot.

R&R Systems levert twee soorten aardwarmtesystemen: open aardwarmtesystemen en gesloten aardwarmtesystemen.

Open aardwarmtesysteem

Bij een open aardwarmtesysteem wordt koud grondwater uit de grond onttrokken en na opwarmen weer in de bodem geïnfiltreerd (tijdens verwarmen verloopt het proces andersom). Open aardwarmtesystemen zijn vergunningsplichtig vanaf 10 m3/h op grond van de Waterwet. Deze vergunning moet bij de provincie (Gedeputeerde Staten) worden aangevraagd.

Gesloten aardwarmtesysteem

Bij een gesloten aardwarmtesysteem wordt een vloeistof (mengsel van water met glycol) in de warmtewisselaars van R&R Systems door de bodem geleid. De vloeistof komt niet direct in contact met grondwater. Er is geen sprake van actieve verplaatsing van grondwater door het systeem. Voor gesloten systemen < 70 kW geldt een meldingsplicht. Voor gesloten systemen > 70 kW is een vergunning nodig. Deze OBM is een eenvoudige vergunning en kan via de gemeente worden aangevraagd.

R&R Systems heeft bij een gesloten aardwarmtesysteem de volgende uitvoeringen/ontwerpen:

Verticale Warmtewisselaarsysteem:
Het verticale Bodemwarmtewisselaarsysteem bestaat uit één of meerdere bodemcollectoren. Een boorwagen boort ‘gaten’ in de grond waarin de warmtewisselaars van R&R Systems worden ingebracht.

Horizontale Warmtewisselaarsysteem:
Een horizontale Bodemwarmtewisselaarsysteem bestaat ook uit één of meerdere bodemcollectoren. Hierbij wordt de grond afgegraven tot circa 1,5 meter diep, dan worden de warmtewisselaars van R&R Systems er in gelegd en wordt er weer grond overheen gestort.

Heipalen:
In geprefabriceerde betonnen palen zijn van te voren de warmtewisselaars van R&R aangebracht. Deze palen dienen als energieheipaal maar ook als bodem warmtewisselaar.

Waarom een Aardwarmtesysteem van R&R Systems ?

Onze warmtewisselaars hebben een hoog rendement
In de Warmte Koude Opslagsystemen van R&R Systems zijn de zelf ontworpen warmtewisselaars van R&R geïntegreerd. Deze warmtewisselaars hebben een groot warmte uitwisselingsoppervlak en daardoor een hoog rendement. Hierdoor zijn minder boringen noodzakelijk.

Onze systemen zijn thermisch in balans en besparen daardoor meer energie
Als de warmtevraag groter of kleiner is dan de koudevraag dan wordt het systeem uitgebreid met het Energydak of de Energycollector. Deze systemen winnen warmte of koude via de temperatuur op het dak en kunnen zo de bron thermisch in balans houden. Dit heeft twee voordelen. Het rendement van het Aardwarmtesysteem gaat omhoog en tevens blijft de temperatuur van de bodem op peil. Dit is beter voor het milieu.

We weten waar we over praten
R&R Systems heeft al 15 jaar ervaring met de technologie van Aardwarmte. We hebben veel technische en thermische kennis in huis en weten wat we van (warmtepompen) installaties mogen verwachten. Wij bekijken uw situatie en komen met een maatwerkadvies Aardwarmte waarin staat welk systeem voor u het hoogste rendement oplevert en met welke energieconcepten dit het best aangevuld kan worden. Een doordachte totaaloplossing voor uw energiebesparing met een realistische terugverdientijd.

Één partij voor al uw energiezaken en energieconcepten
R&R Systems helpt en adviseert bij het totale proces van de de keuze van een energiesysteem tot en met de oplevering en implementatie van één van onze energieconcepten. R&R Systems heeft alle kennis zelf in huis. Wij berekenen, ontwerpen, adviseren, installeren en onderhouden duurzame energiesystemen. Ook ondersteunen wij u voor de benodigde vergunning. U heeft dus slechts met één partij te maken. R&R Systems neemt de verantwoordelijkheid voor het complete project op zich, wat natuurlijk belangrijke financiële en planningstechnische zekerheid geeft.

Interesse in een aardwarmtesysteem?

Wilt u weten hoe een aardwarmtesysteem voor uw bedrijf of bouwproject het meeste energie kan besparen? Neem dan met ons contact op.

Referenties

met aardwarmtesystemen