nl

Tarieven

Uurtarieven en toeslagen 2022

Uurtarief excl. btwUurtarief incl. btw
1ste monteur & servicemonteur€ 64,25€ 77,74
Leerling monteur€ 38,25€ 46,28
Stagiaire€ 24,25€ 29,34
Werkvoorbereiding & projectbegeleiding€ 75,00€ 90,75
ToeslagenToeslagpercentage / kosten
Administratie- en behandelingskosten bij geen contract€ 55,00 per bezoek
Weekdag na 18.00 uur50%
Zaterdag50%
Zon- en feestdagen100%
Werken in mestputten€ 19,25 per uur excl. btw
Werken in luchtkanalen€ 19,25 per uur excl. btw
Autokosten€ 0,50 per kilometer excl. btw
Overnachtingsvergoeding monteur€ 72,50 excl. btw per nacht per monteur
Overnachting hotelconform factuur hotel

Wij krijgen wel eens vragen of opmerkingen over de door ons gehanteerde tarieven.

Wij zijn graag transparant in wat we doen, dus ook in onze tarieven. Daarnaast geven wij u graag een toelichting op factoren die van invloed zijn op deze tarieven. Want onze uurtarieven zijn natuurlijk ook gebaseerd op het rendabel houden van ons bedrijf. Zodat wij u nog jarenlang van dienst kunnen zijn en onze medewerkers voor lange tijd zekerheid hebben over hun baan.

Geplande werkzaamheden
De werkzaamheden die wij voor u uitvoeren kunnen divers zijn. Er zijn werkzaamheden die op termijn gepland kunnen worden zoals onderhoudsbeurten aan warmtepompsystemen en andere installaties. Daarnaast zijn er klussen die een paar uur in beslag nemen (korte klussen) en grotere projecten. Deze worden in overleg met u ingepland.

Kleine klussen en storingen
Niet alles kan worden gepland. Het is moeilijk om aan de telefoon een inschatting te maken van de benodigde tijd die nodig is om u te helpen. Daarnaast is er bij elke opdracht, klein of groot,  tijd voor werkvoorbereiding en financiële afhandeling nodig. Houdt u er daarom rekening mee dat wij bij regie klussen en storingen administratie- en behandelingskosten in rekening brengen.

Werkvoorbereiding, calculatie en facturatie
U ziet zelf alleen de werkzaamheden die onze monteurs bij u op locatie uitvoeren.  Echter niet alleen onze monteurs zijn voor u aan het werk. Bij ons op het bedrijf vinden alle voorbereidende werkzaamheden plaats. Dit begint al bij de aanname van de telefoon. Voordat onze monteurs daadwerkelijk bij u aan de slag kunnen, zijn er al een aantal zaken op kantoor voorbereid. Het bestellen van de juiste producten, het instrueren van de monteurs, administratieve afhandelingen en het zoeken naar de beste oplossing en het uitwerken hiervan zijn goede voorbeelden van werkvoorbereiding. Het komt tevens voor dat een calculator berekeningen voor de materialen en eventuele tekeningen moet maken. Al dit werk moet vervolgens op de juiste wijze correct worden gefactureerd. Facturen moeten worden verstuurd en al dan niet tijdige betalingen worden verwerkt.

Storingen binnen/buiten reguliere werktijden
Storingen verhelpen wij zo snel mogelijk binnen de reguliere openingstijden. Afhankelijk van de aard van de storing en de beschikbaarheid van de servicemonteurs zijn wij ook buiten de reguliere werktijden te bereiken om calamiteiten op te lossen.
Wilt u de storing laten verhelpen buiten de reguliere werktijden? Houdt u dan rekening met een toeslag die minimaal conform de CAO Metaal en Techniek is.

Prijsindicatie
Als u een prijsindicatie wenst voorafgaande aan de werkzaamheden, dan proberen wij u een zo goed mogelijke prijsindicatie te geven op basis van de beschikbare informatie. Wij zijn zorgvuldig in het berekenen van deze prijsindicatie, maar het is geen vaste prijsafspraak. Ondanks alle inspanningen om tot een goede prijsindicatie te komen, kan het gebeuren dat tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden blijkt dat er meer werkuren nodig zijn voor een correcte oplevering. Ook onze ervaren medewerkers lopen af en toe tegen onvoorziene situaties aan en kunnen niet door muren of vloeren heen kijken om vooraf precies te zien hoe de situatie is.

Benodigd materiaal in de auto en in het magazijn
Onze monteurs hebben een beperkt assortiment aan materiaal in hun auto. Ons complete magazijn telt ruim 300m², u kunt zich dus voorstellen dat wat zij in de auto meenemen slechts een klein gedeelte is. Ondanks dat onze medewerkers vooraf zoveel mogelijk af proberen te wegen welk materiaal er extra meegenomen moet worden, kan het voorkomen dat zij terug naar de zaak moeten om het juiste materiaal op te halen. Dit valt onder het reguliere werk bij de opdracht. Wij proberen dit natuurlijk tot een minimum te beperken.

Bijdrage in autokosten en overnachtingskosten
Wij voeren onze service en diensten uit in het gehele land. Daarvoor maken onze monteurs gebruik van bedrijfsauto’s met daarin gereedschap en de benodigde materialen. Ondanks ons zorgvuldige beleid om zo weinig mogelijk kosten te maken en het milieu zo min mogelijk te belasten, ontkomen wij niet aan autokosten. Voor het berekenen van autokosten nemen wij onze vestigingsplaats Gemert als uitgangspunt.  Dit is ook van toepassing bij storingen buiten de reguliere werktijden. Daarnaast berekenen wij de reistijd die onze chauffeur onderweg is.
Omdat ons bedrijf in het zuiden is gevestigd, kan het voorkomen dat het, bij regie werkzaamheden, voordeliger is in de buurt van een project te blijven overnachten. De kosten van deze overnachting inclusief een maaltijd en een vergoeding voor de monteur worden dan aan u doorbelast.

Diploma’s en certificaten
R&R Systems is als bedrijf in het bezit van algemene en specialistische kwaliteitscertificaten. Aan de basis van deze certificaten staan onze goed opgeleide medewerkers. Voor enkele specialistische deelgebieden binnen de installatietechniek zoals bijvoorbeeld F-gassen, hebben enkele van onze medewerkers extra scholing gehad en deze scholing afgerond met een certificaat of diploma.

Beloning medewerkers
Er is een tekort aan technische specialisten op de arbeidsmarkt. En omdat er steeds minder animo is voor technische beroepen, zal dit tekort in de toekomst alleen maar verder toenemen.
Ook worden steeds hogere eisen gesteld aan de technische specialist. Installaties worden steeds “slimmer”, waardoor ook de installateur steeds slimmer moet worden. Er moet veel worden geschoold om de steeds meer hightech oplossingen op de juiste manier te kunnen installeren, onderhouden en repareren. Wij stellen hoge eisen aan onze medewerkers, en geven graag een goed salaris als waardering. Voordeel voor onze klanten: u heeft goed opgeleide en gemotiveerde vakmensen voor u aan het werk.