Logo Energieverdieners R en R systems
Rootco

Energieconcepten…

Home » Energieconcepten » Rootco

Rootco

Het Rootco systeem maakt het mogelijk om naast de huidige systemen voor klimaatbeheersing nog beter de teelt aan te sturen voor een optimale fotosynthese. Door de substraattemperatuur en het bovengrondse klimaat op elkaar af te stemmen, wordt de worteldruk optimaal gereguleerd, zodat een aanzienlijke productieverhoging en kwaliteitsverbetering gerealiseerd worden.

In de glastuinbouw wordt op het gebied van klimaatbeheersing in de kas bovengronds van alles geregeld. Echter wordt hierbij nog onvoldoende het klimaat van het substraat gestuurd. De werking van het Rootco systeem is gebaseerd op het optimaal sturen van het fysiologisch proces rondom de worteldruk. Een teveel aan worteldruk ontstaat wanneer de verdamping achterblijft bij de vochtaanvoer vanuit de wortels. Dit is het geval wanneer de substraattemperatuur te hoog is ten opzichte van de gewastemperatuur. Het Rootco systeem stuurt de wortelactiviteit optimaal aan, door middel van laagwaardige koude en laagwaardige warmte vanuit de warmtewisselaars die direct bij het substraat liggen. Met het Rootco systeem wordt de teeltproductie hierdoor met 10% verhoogd.

Voordelen Rootco

Het Rootco systeem kan gecombineerd worden met energiebesparende systemen zoals een warmtepomp en een Warmte Koude Opslagsysteem (WKO-systeem). Dit maakt het tot een energie-efficiënt en energiebesparend systeem voor duurzame energie.

Extra voordelen Rootco i.c.m. warmtepomp en of WKO-systeem

Referenties

Hieronder staan enkele referenties die reeds de voordelen van het Rootco systeem hebben ervaren. Deze bedrijven hebben meegedaan met het innovatieproject Rootco wat wij samen met Ingenieursburo Cropppings hebben opgezet. Croppings richt zich op het inzichtelijk maken en optimaliseren van pantaardige productieprocessen.

Interesse in het Rootco systeem?

Wilt u weten hoe het Rootco systeem voor uw bedrijf of woning het meeste energie kan besparen? Vraag dan een gratis adviesgesprek aan.

Contact

R&R Systems B.V.

Vliet 17
5422 VV Gemert
The Netherlands

T: +31(0)492-322437
E: info@energieverdieners.nl

Productinformatie

Wenst u graag meer informatie over Rootco, zoals de technische specificaties en de subsidiemogelijkheden? Vraag deze hier aan!