Logo Energieverdieners R en R systems
Kombideksysteem

Energieconcepten…

Home » Energieconcepten » Kombideksysteem

Kombideksysteem

Het Kombideksysteem is een vloerverwarming/koeling systeem voor vleeskuikenstallen waarbij warmtewisselaars in de vloer warmte of koude kunnen opvangen en afgeven. Zo kan er gestuurd worden op het gewenste stalklimaat wat het welzijn van de kippen vergroot. Tevens wordt de mest gekoeld waardoor geur- en ammoniakuitstoot gereduceerd worden. Doordat  warmte en koude worden herbenut, wordt er veel energie bespaard.

Werking van het Kombideksysteem

Het principe van het Kombideksysteem is dat bij vleeskuikens vanaf dag 1 warmte wordt gebruikt, die is opgeslagen van de zwaardere vleeskuikens in de ronde daaraan voorafgaand. Hierdoor wordt energie efficiënt benut en worden mest en zware vleeskuikens gekoeld. Door de koeling van de vleeskuikens wordt met name in de zomerperiode, hittestress voorkomen. De koeling van de mest resulteert in een aanzienlijk lagere emissie. Het systeem heeft daarom een Groenlabel erkenning.

Temperatuurverloop tijdens afmestronde

De begintemperatuur van de vloerverwarming in de vleeskuikenstal ligt bij het opzetten van de kuikens tussen de 30 en 33 °C. Per dag wordt de temperatuur automatisch met 0.333 °C verlaagd tot het gewenst niveau bij de oudere vleeskuikens (ca. 27 °C)

FASE 1: De vloertemperatuur daalt van 30 °C (dag 1) naar 27 °C (dag 23). De vloertemperatuur is gelijk aan de strooiseltemperatuur.

FASE 2: Overgang van verwarming naar koeling van de vloer. Tot dag 30 is de temperatuur minimaal 27° C. De vloertemperatuur is gelijk aan de strooiseltemperatuur.

FASE 3: Afmestperiode van de vleeskuikens. Hierbij vindt koeling van de vloer plaats. De temperatuur van de vloer ligt tussen de 25° en 27° C. De temperatuur van het zaagsel is dan ca. 3°C hoger.

Voordelen Kombideksysteem

Referenties

Hieronder staan enkele referenties die reeds de voordelen van het Kombideksysteem hebben ervaren.

Interesse in een Kombideksysteem?

Wilt u weten hoe onze Kombideksysteem voor uw pluimveehouderij het meeste energie kan besparen? Vraag dan een gratis adviesgesprek aan.

Contact

R&R Systems B.V.

Vliet 17
5422 VV Gemert
The Netherlands

T: +31(0)492-322437
E: info@energieverdieners.nl

Productinformatie

Wenst u meer informatie over het Kombideksysteem zoals de subsidiemogelijkheden? Vraag deze hier aan!