Logo Energieverdieners R en R systems
Mts Coopmans-Slangen

Varkenshouderij…

Home » Referenties » Agrarische sector » Varkenshouderij » Mts Coopmans-Slangen

Mts Coopmans-Slangen

Mts Coopmans-Slangen

Mts Coopmans is een gesloten varkensbedrijf, wat betekent dat de biggen op het bedrijf worden geboren en daar blijven tot ze worden weggevoerd voor de slacht. Het bedrijf huisvest ca. 400 zeugen en gemiddeld 3500 vleesvarkens. Bij dit moderne varkensbedrijf heeft R&R Systems het koeldek(plus)systeem geïnstalleerd.

Minder ammoniak- en geuruitstoot

In het Koeldek(plus)systeem brengt een warmtepomp met leidingsysteem de temperatuur van de mest omlaag. Doordat de bovenlaag van de mest wordt gekoeld, vermindert de uitstoot van ammoniak aanzienlijk en daarmee ook de geuremissie. Met het Koeldek(plus)systeem voldoet Rob Coopmans aan de eisen uit het Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij. Het door de mest opgewarmde water in de lamellen gaat naar de warmtepomp waar het wordt afgekoeld. De energie die vrijkomt bij het afkoelen wordt gebruikt om het water van het verwarmingscircuit voor de stallen en het woonhuis op te warmen tot 52°C. 

Gasketel overbodig

Jarenlang werd de warmte voor de vloerverwarming en radiatoren van de kraamafdeling in zijn stallen opgewekt met conventionele gasketels. De gasketels hangen nog in de technische ruimte, maar ze zijn al zes jaar buiten bedrijf. Nu de familie Coopmans ook voor de verwarming van het woonhuis is overgeschakeld naar een warmtepomp, is de toevoer van aardgas volledig weggevallen. 'In de stallen werkte het verwarmingsysteem perfect, maar in huis stookten we nog steeds met een gasketel. We hadden daar radiatoren. Op een zeker moment besloten we om ook in huis te gaan verwarmen met een warmtepomp. We hebben vloerverwarming aangelegd en een verbinding tot stand gebracht van de technische ruimte in de stal naar het huis. Twee pvc-leidingen brengen het door de mest opgewarmde water naar de warmtepomp in de woning. We hebben al een paar winters meegemaakt met strenge vorst, maar de warmtepomp heeft ons goed warm gehouden'.

Toegepast energieconcept van R&R Systems:

Wilt u net als Rob Coopmans de voordelen ervaren van het koeldek(plus)systeem? Vraag dan een gratis adviesgesprek aan.

« terug naar het overzicht

Contact

R&R Systems B.V.

Vliet 17
5422 VV Gemert
The Netherlands

T: +31(0)492-322437
E: info@energieverdieners.nl